GE.MA.TA S.p.A.

GE.MA.TA S.p.A.
Business Website Address / เว็บไซต์
Business Phone Number / เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
+39 0445 492711
Business Fax / แฟกซ์
+39 0445 490111
Business Address / ที่อยู่
Via Postale Vecchia, 77 - 36070 Trissino (VI) Italy