14 ตุลาคม 2563

กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้เข้าชี้แจงขั้นตอนการเข้าตรวจสอบและเอกสารที่ใช้ในการตรวจโรงงานในเขตประกอบการฯ กม.30 และ กม.34 โดยจะเริ่มเข้าตรวจ ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคมนี้ เป็นต้นไป