ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมฟังภาพรวมและแผนการดำเนินงานทางด้านสิ่งแวดล้อมของสมาคมอุตสาหกรรมฟอกหนังไทย

นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมรับฟังภาพรวมและแผนการดำเนินงานทางด้านสิ่งแวดล้อมของสมาคมอุตสาหกรรมฟอกหนังไทย โดยมีคุณสุวัชชัย วงษ์เจริญสิน นายกสมาคมฯ ที่ปรึกษากิติมศักดิ์ และคณะกรรมการฯ ร่วมต้อนรับ