Directory Category: เขตประกอบการ กม.34

เขตประกอบการ กม.34

Address: 286, ม. 6 ถนนสุขุมวิท กม.34 ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
10280
Short Business Description: หนังกระเป๋า / หนังรองเท้า / หนังฟอกสำเร็จ
Business Phone Number: +66 2323 9732
Business Fax: +66 2323 9135
Address: 244 ม.6 ถ.สุขุมวิท กม.34 ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
Short Business Description: หนังฟอกสำเร็จ
Business Phone Number: +66 2709 6304
Address: 785 ม.6 ถ.สุขุมวิท กม.34 ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
Short Business Description: หนังเขียว/หนังวัว/หนังหมูฟอกสำเร็จรูป
Business Phone Number: +66 2323 9650
Business Fax: +66 2323 2216
Address: 179 ม.6 ถ.สุขุมวิท กม.34 ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
Short Business Description: หนังวัวฟอกสำเร็จรูป
Business Website Address: http://www.chunwang.co.th
Business Phone Number: +66 2323 9482-3
Business Fax: +66 2323 9688
Address: 700 ม.6 ถ.สุขุมวิท กม.34 ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
Short Business Description: ผลิตหนังดิบ/หนังเขียว/หนังวัวฟอกสำเร็จรูป/หนังหมูฟอกสำเร็จรูป
Business Website Address: http://www.cpl.co.th
Business Phone Number: +66 2709 5633-8
Business Fax: +66 2709 6033-44
Address: 247 ม.6 ถ.สุขุมวิท กม.34 ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
Short Business Description: ผลิตหนังวัวฟอกสำเร็จรูป
Business Phone Number: +66 2323 2205-6
Business Fax: +66 2323 1477
Address: 316/41-48 ซ.สุขุมวิท 22 (สายน้ำทิพย์) แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
Short Business Description: ผลิตรองเท้า / เส้นใยสังเคราะห์
Business Website Address: http://www.ttnthailand.com
Business Phone Number: +66 2260 8700-2
Business Fax: +66 2259 2690
Address: 709 ม.6 ถ.สุขุมวิท กม.34 ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
Short Business Description: หนังปลากระเบน
Business Phone Number: +66 2323 2193
Business Fax: +66 2323 2194
Address: 482 ม.6 ถ.สุขุมวิท กม.34 ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
Short Business Description: ผลิตหนังวัวฟอกสำเร็จรูป
Business Phone Number: +66 2323 9566
Business Fax: +66 2709 5188
Address: 701 ม.6 ถ.สุขุมวิท กม.34 ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
Short Business Description: ผลิตหนังเขียวหนังวัว/หนังหมู/หนังม้า
Business Phone Number: +66 2709 5564-65
Business Fax: +66 2323 1946

Recent Posts

วันที่ 6 สิงหาคม 2563
สิงหาคม 6, 2020

วันที่ 6 สิงหาคม 2563

17 มีนาคม 2563
กรกฎาคม 23, 2020

17 มีนาคม 2563

13 กรกฎาคม 2563
กรกฎาคม 14, 2020

13 กรกฎาคม 2563

16 พฤษภาคม 2563
พฤษภาคม 16, 2020

16 พฤษภาคม 2563