Directory Category: เขตประกอบการ กม.30

เขตประกอบการ กม.30

Address: 186 หมู่1 ถนนสุขุมวิท กม.30 ตำบล ท้ายบ้าน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
10280
Short Business Description: หนังฟอกฝาด / หนังฟอกสำเร็จ
Business Phone Number: +66 2703 9007-8
Business Fax: +66 2395 3665
Address: 185 หมู่ 2 ถนนสุขุมวิท กม.30 ตำบล ท้ายบ้าน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
10280
Short Business Description: ผลิตหนังเขียว/หนังวัว/หนังควายฟอกสำเร็จรูป/กระเป๋าแฟชั่น/เครื่องเขียน
Business Website Address: http://www.thaitannery.com
Business Phone Number: +669 4561 6195
Business Fax: +66 2395 1989
Address: 220 หมู่ 1 ถนนสุขุมวิท กม.30 ตำบล ท้ายบ้าน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280
Short Business Description: หนังฟอกสำเร็จ / หนังเฟอร์นิเจอร์ / หนังเบาะรถยนต์
Business Phone Number: +66 2387 2829-31
Address: 220 หมู่ 1 ถนนสุขุมวิท กม.30 ตำบล ท้ายบ้าน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280
Short Business Description: ของเล่นสุนัข / หนังซุเอด / หนังฟอกสำเร็จ
Business Website Address: http://www.crsbrosco.com
Business Phone Number: +66 2703 9145
Business Fax: +66 2703 9144
Address: 160 หมู่ 1 ถนนสุขุมวิท กม.30 ตำบล ท้ายบ้าน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280
Short Business Description: หนังฟอกฝาด / หนังฟอกสำเร็จ
Business Phone Number: +66 2395 0925
Address: 187 หมู่ 1 ถนนสุขุมวิท กม.30 ตำบล ท้ายบ้าน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280
Short Business Description: หนังฟอกสำเร็จ
Business Phone Number: +66 2703 8409
Business Fax: +66 2395 0339
Address: 176/1, 1480 หมู่ 1 ถนนสุขุมวิท กม.30 ตำบล ท้ายบ้าน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280
Short Business Description: ผลิตหนังดิบ/หนังเขียววัว/ผลิตหนังวัวฟอกสำเร็จรูป/ของเล่นสุนัข/เฟอร์นิเจอร์/เบาะรถยนต์
Business Website Address: http://www.cwt.co.th
Business Phone Number: +66 2389 2510
Business Fax: +66 2389 2511
Address: 169-169/1 หมู่ 1 ถนนสุขุมวิท กม.30 ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
Short Business Description: หนังเขียว / หนังเฟอร์นิเจอร์ / หนังฟอกสำเร็จ
Business Website Address: http://www.chinteehua.com
Business Phone Number: +66 2703 6551-5
Business Fax: +66 2703 7809
Address: 201 ม.1 ถ.สุขุมวิท กม.30 ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
Short Business Description: หนังฟอกสำเร็จ
Business Phone Number: +66 2389 1244-5
Address: 170 ม.1 ถ.สุขุมวิท กม.30 ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
Short Business Description: หนังฟอกสำเร็จ / หนังเฟอร์นิเจอร์ / หนังเบาะรถยนต์
Business Phone Number: +66 2703 5072

Recent Posts

วันที่ 6 สิงหาคม 2563
สิงหาคม 6, 2020

วันที่ 6 สิงหาคม 2563

17 มีนาคม 2563
กรกฎาคม 23, 2020

17 มีนาคม 2563

13 กรกฎาคม 2563
กรกฎาคม 14, 2020

13 กรกฎาคม 2563

16 พฤษภาคม 2563
พฤษภาคม 16, 2020

16 พฤษภาคม 2563