Directory Category: <span>เขตประกอบการ กม.34</span>

Short Business Description / ประเภทธุรกิจ
หนังกระเป๋า / หนังรองเท้า / หนังฟอกสำเร็จ
Business Phone Number / เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
+66 2323 9732
Business Fax / แฟกซ์
+66 2323 9135
Business Address / ที่อยู่
286, ม. 6 ถนนสุขุมวิท กม.34 ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
10280
Short Business Description / ประเภทธุรกิจ
หนังฟอกสำเร็จ
Business Phone Number / เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
+66 2709 6304
Business Address / ที่อยู่
244 ม.6 ถ.สุขุมวิท กม.34 ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
Business Name / ชื่อบริษัท
Short Business Description / ประเภทธุรกิจ
หนังเขียว/หนังวัว/หนังหมูฟอกสำเร็จรูป
Business Phone Number / เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
+66 2323 9650
Business Fax / แฟกซ์
+66 2323 2216
Business Address / ที่อยู่
785 ม.6 ถ.สุขุมวิท กม.34 ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
บริษัท จุงหว่าง บราเดอร์ส จำกัด
Short Business Description / ประเภทธุรกิจ
หนังวัวฟอกสำเร็จรูป
Business Website Address / เว็บไซต์
Business Phone Number / เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
+66 2323 9482-3
Business Fax / แฟกซ์
+66 2323 9688
Business Address / ที่อยู่
179 ม.6 ถ.สุขุมวิท กม.34 ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Short Business Description / ประเภทธุรกิจ
ผลิตหนังดิบ/หนังเขียว/หนังวัวฟอกสำเร็จรูป/หนังหมูฟอกสำเร็จรูป
Business Website Address / เว็บไซต์
Business Phone Number / เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
+66 2709 5633-8
Business Fax / แฟกซ์
+66 2709 6033-44
Business Address / ที่อยู่
700 ม.6 ถ.สุขุมวิท กม.34 ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
Short Business Description / ประเภทธุรกิจ
ผลิตหนังวัวฟอกสำเร็จรูป
Business Phone Number / เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
+66 2323 2195-6
Business Fax / แฟกซ์
+66 2323 1454
Business Address / ที่อยู่
1086 ม.6 กม.34 ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
Short Business Description / ประเภทธุรกิจ
หนังเขียว/หนังวัวฟอกสำเร็จรูป/หนังเบาะรถยนต์/หนัง Wax Mill /หนัง Semi Vegetable/หนัง Nappa/หนัง Nubuck
Business Website Address / เว็บไซต์
Business Phone Number / เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
+66 2710 6133-4
Business Fax / แฟกซ์
+66 2709 5008
Business Address / ที่อยู่
246 ม.6 ถ.สุขุมวิท กม.34 ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
Short Business Description / ประเภทธุรกิจ
หนังเขียว/หนังวัว/หนังหมูฟอกสำเร็จรูป
Business Phone Number / เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
+66 2323 2203
Business Fax / แฟกซ์
+66 2323 2229
Business Address / ที่อยู่
888 ม.6 ถ.สุขุมวิท กม.34 ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
บริษัท มั่นคงแทน จำกัด
Business Name / ชื่อบริษัท
Short Business Description / ประเภทธุรกิจ
หนังเขียว/หนังวัวฟอกสำเร็จรูป
Business Website Address / เว็บไซต์
Business Phone Number / เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
+66 2323 9937, +66 2323 9729
Business Fax / แฟกซ์
+66 2323 9744
Business Address / ที่อยู่
188 ม. 6 กม. 34 ถนนสุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
Short Business Description / ประเภทธุรกิจ
หนังเขียว/หนังวัว/หนังจระเข้ฟอกสำเร็จรูป
Business Website Address / เว็บไซต์
Business Phone Number / เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
+66 2323 1872-3
Business Fax / แฟกซ์
+66 2323 9935
Business Address / ที่อยู่
1015 ม.6 ถ.สุขุมวิท กม.34 ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280