Directory Category: <span>เขตประกอบการ กม.30</span>

บริษัท คงศิริแทนเนอรี่ จำกัด
Short Business Description / ประเภทธุรกิจ
ผลิตหนังเขียว/หนังวัว/หนังควายฟอกสำเร็จรูป/กระเป๋าแฟชั่น/เครื่องเขียน
Business Website Address / เว็บไซต์
Business Phone Number / เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
+669 4561 6195
Business Fax / แฟกซ์
+66 2395 1989
Business Address / ที่อยู่
185 หมู่ 2 ถนนสุขุมวิท กม.30 ตำบล ท้ายบ้าน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
10280
Short Business Description / ประเภทธุรกิจ
หนังฟอกสำเร็จ / หนังเฟอร์นิเจอร์ / หนังเบาะรถยนต์
Business Phone Number / เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
+66 2387 2829-31
Business Address / ที่อยู่
89 หมู่ 1 ถนนสุขุมวิท กม.30 ตำบล ท้ายบ้าน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280
Short Business Description / ประเภทธุรกิจ
ของเล่นสุนัข / หนังซุเอด / หนังฟอกสำเร็จ
Business Website Address / เว็บไซต์
Business Phone Number / เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
+66 2703 9145
Business Fax / แฟกซ์
+66 2703 9144
Business Address / ที่อยู่
220 หมู่ 1 ถนนสุขุมวิท กม.30 ตำบล ท้ายบ้าน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280
Business Name / ชื่อบริษัท
Short Business Description / ประเภทธุรกิจ
หนังฟอกฝาด / หนังฟอกสำเร็จ
Business Phone Number / เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
+66 2395 0925
Business Address / ที่อยู่
160 หมู่ 1 ถนนสุขุมวิท กม.30 ตำบล ท้ายบ้าน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280
บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Short Business Description / ประเภทธุรกิจ
ผลิตหนังดิบ/หนังเขียววัว/ผลิตหนังวัวฟอกสำเร็จรูป/ของเล่นสุนัข/เฟอร์นิเจอร์/เบาะรถยนต์
Business Website Address / เว็บไซต์
Business Phone Number / เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
+66 2389 2510
Business Fax / แฟกซ์
+66 2389 2511
Business Address / ที่อยู่
176/1, 1480 หมู่ 1 ถนนสุขุมวิท กม.30 ตำบล ท้ายบ้าน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280
Short Business Description / ประเภทธุรกิจ
หนังฟอกสำเร็จ
Business Phone Number / เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
+66 2703 8409
Business Fax / แฟกซ์
+66 2395 0339
Business Address / ที่อยู่
187 หมู่ 1 ถนนสุขุมวิท กม.30 ตำบล ท้ายบ้าน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280
บริษัท ซินตี้ฮั้ว แทนเนอรี่ จำกัด
Short Business Description / ประเภทธุรกิจ
หนังเขียว / หนังเฟอร์นิเจอร์ / หนังฟอกสำเร็จ
Business Website Address / เว็บไซต์
Business Phone Number / เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
+66 2703 6551-5
Business Fax / แฟกซ์
+66 2703 7809
Business Address / ที่อยู่
555 หมู่ 2 ถนนสุขุมวิท ต. ท้ายบ้าน อ. เมือง สมุทรปราการ
Short Business Description / ประเภทธุรกิจ
หนังฟอกสำเร็จ
Business Phone Number / เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
+66 2389 1244-5
Business Address / ที่อยู่
201 ม.1 ถ.สุขุมวิท กม.30 ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
บริษัท ทวีสิน แทนเนอรี่ จำกัด
Short Business Description / ประเภทธุรกิจ
หนังฟอกสำเร็จ / หนัง Nappa / หนังรองเท้า / หนังกระเป๋า
Business Website Address / เว็บไซต์
Business Phone Number / เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
+66 2389 2240-1
Business Fax / แฟกซ์
+66 2387 2404
Business Address / ที่อยู่
182-183 ม.1 ถ.สุขุมวิท กม.30 ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
Business Name / ชื่อบริษัท
Short Business Description / ประเภทธุรกิจ
หนังฟอกสำเร็จ / หนังกระเป๋า / หนังรองเท้า / หนังเข็มขัด
Business Phone Number / เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
+66 2703 8041-2
Business Address / ที่อยู่
1519 ม.1 ถ.สุขุมวิท กม.30 ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280