โรงงานฟอกหนังอุดมพรรณ

Short Business Description / ประเภทธุรกิจ
หนังหมูฟอกสำเร็จ / หนังวัวฟอกสำเร็จ
Business Phone Number / เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
+66 2703 9071
Business Address / ที่อยู่
181 ม.1 ถ.สุขุมวิท กม.30 ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280