โรงงานฟอกหนังอุดมชัย

Short Business Description / ประเภทธุรกิจ
หนังเขียว
Business Phone Number / เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
+66 2389 2589
Business Fax / แฟกซ์
+66 2395 3102
Business Address / ที่อยู่
379 ม.1 ถ.สุขุมวิท กม.30 ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280