โรงงานฟอกหนังหมินแซ

Short Business Description / ประเภทธุรกิจ
หนังเขียว / หนังฟอกฝาด / หนังฟอกสำเร็จ
Business Phone Number / เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
+66 2395 3281
Business Address / ที่อยู่
203 ม.1 ถ.สุขุมวิท กม.30 ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280