โรงงานฟอกหนังยูนิเวอร์แซล

Short Business Description / ประเภทธุรกิจ
หนังฟอกสำเร็จ
Business Phone Number / เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
+66 2387 2233
Business Fax / แฟกซ์
+66 2389 2493
Business Address / ที่อยู่
111/1 ม.2 ถ.สุขุมวิท กม.30 ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280