โรงงานฟอกหนังชัยเรืองสิน

Short Business Description / ประเภทธุรกิจ
ผลิตหนังวัวฟอกสำเร็จรูป
Business Phone Number / เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
+66 2323 9996
Business Fax / แฟกซ์
+66 2323 1438
Business Address / ที่อยู่
223/1 ม.6 ถ.สุขุมวิท กม.30 ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280