โรงงานฟอกหนังฉินตี้ชอง

Short Business Description / ประเภทธุรกิจ
หนังเขียว /หนังฟอกสำเร็จ
Business Phone Number / เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
+662 703 9062
Business Address / ที่อยู่
174 ม.1 ถ.สุขุมวิท กม.30 ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280