โรงงานฟอกหนังฉลองรัฐ

Short Business Description / ประเภทธุรกิจ
หนังเขียว
Business Phone Number / เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
+66 2387 2166
Business Address / ที่อยู่
189 ม.1 ถ.สุขุมวิท กม.30 ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280