ห้างหุ้นส่วนสามัญ นิวแสงชัย

Short Business Description / ประเภทธุรกิจ
หนัง Nappa/หนังฟอกสำเร็จ
Business Phone Number / เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
66 2395 0303
Business Fax / แฟกซ์
+66 2389 2503
Business Address / ที่อยู่
163 ม.1 ถ.สุขุมวิท กม.30 ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
ZIP Code
10280