หจก.โรงฟอกหนังพัฒนา

Short Business Description / ประเภทธุรกิจ
หนังดิบ/หนังเขียว/หนังวัว/หนังหมูฟอกสำเร็จรูป
Business Phone Number / เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
+66 2323 9160
Business Fax / แฟกซ์
+66 2323 1468
Business Address / ที่อยู่
249 ม.6 ถ.สุขุมวิท กม.34 ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280