หจก.โรงงานอุตสาหกรรมฟอกหนังกวงฮะหลี

Short Business Description / ประเภทธุรกิจ
หนังเขียว / หนังฟอกสำเร็จ
Business Phone Number / เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
+66 2389 2502
Business Fax / แฟกซ์
+66 2387 2739
Business Address / ที่อยู่
164 ม.1 ถ.สุขุมวิท กม.30 ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280