หจก. โรงงานฟอกหนังไทยเสรี

Short Business Description / ประเภทธุรกิจ
หนังฟอกฝาด
Business Phone Number / เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
+66 2389 5256-7
Business Fax / แฟกซ์
+66 2387 0335
Business Address / ที่อยู่
889 ม.1 ถ.สุขุมวิท กม.30 ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280