หจก.โรงงานฟอกหนังแสงนคร

Short Business Description / ประเภทธุรกิจ
หนังเขียว
Business Phone Number / เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
+66 2323 9772
Business Fax / แฟกซ์
+66 2323 9618
Business Address / ที่อยู่
181 ม.6 ถ.สุขุมวิท กม.34 ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280