หจก.โรงงานฟอกหนังแสงทวี

Short Business Description / ประเภทธุรกิจ
หนังวัวฟอกสำเร็จรูป
Business Phone Number / เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
+66 2323 1315-6
Business Fax / แฟกซ์
+66 2709 6235
Business Address / ที่อยู่
1089 ม.6 ถ.สุขุมวิท กม.34 ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280