หจก.โรงงานฟอกหนังสงวนไทยจงเจริญ จำกัด

Short Business Description / ประเภทธุรกิจ
หนังเขียว/หนังวัวฟอกสำเร็จรูป
Business Website Address / เว็บไซต์
Business Phone Number / เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
+66 2323 9387,+66 2323 9826
Business Fax / แฟกซ์
+66 2323 2202
Business Address / ที่อยู่
287/1 ม.6 ถ.สุขุมวิท กม.34 ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280