หจก. แสงเจริญชัยแทนเนอรี่

Short Business Description / ประเภทธุรกิจ
หนังฟอกสำเร็จ
Business Phone Number / เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
+66 2703 9121-3
Business Fax / แฟกซ์
+66 2395 4099
Business Address / ที่อยู่
642 ม.2 ถ.สุขุมวิท กม.30 ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280