หจก.สหแสงเจริญฟอกหนัง

Short Business Description / ประเภทธุรกิจ
หนังเฟอร์นิเจอร์ / หนังฟอกสำเร็จ
Business Website Address / เว็บไซต์
Business Phone Number / เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
+66 2395 3051
Business Fax / แฟกซ์
+66 2388 0438
Business Address / ที่อยู่
287 ม.1 ถ.สุขุมวิท กม.30 ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280