สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
Business Website Address / เว็บไซต์
Business Phone Number / เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
+662 7077641-5
Business Address / ที่อยู่
414 ถนนสุขุมวิท กม.52 หมู่ที่ 4 ตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280