บริษัท ไทย เทคนิคคอล นันวูเว่น จำกัด

Short Business Description / ประเภทธุรกิจ
ผลิตรองเท้า / เส้นใยสังเคราะห์
Business Website Address / เว็บไซต์
Business Phone Number / เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
+66 2260 8700-2
Business Fax / แฟกซ์
+66 2259 2690
Business Address / ที่อยู่
316/41-48 ซ.สุขุมวิท 22 (สายน้ำทิพย์) แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110