บริษัท ไทยอินเตอร์แทน จำกัด

Short Business Description / ประเภทธุรกิจ
ผลิตหนังเขียวหนังวัว/หนังหมู/หนังม้า
Business Phone Number / เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
+66 2709 5564-65
Business Fax / แฟกซ์
+66 2323 1946
Business Address / ที่อยู่
701 ม.6 ถ.สุขุมวิท กม.34 ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280