บริษัท ไทยสตาร์ แทนเนอรี่ จำกัด

Short Business Description / ประเภทธุรกิจ
ผลิตหนังวัวฟอกสำเร็จรูป
Business Phone Number / เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
+66 2323 9566
Business Fax / แฟกซ์
+66 2709 5188
Business Address / ที่อยู่
482 ม.6 ถ.สุขุมวิท กม.34 ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280