บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมฟอกหนัง ศิลป์แสงฟ้า จำกัด

Short Business Description / ประเภทธุรกิจ
ผลิตหนังวัวฟอกสำเร็จรูป
Business Phone Number / เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
+66 2709 5000
Business Fax / แฟกซ์
+66 2709 6107
Business Address / ที่อยู่
196 ม.6 ถ.สุขุมวิท กม.34 ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280