บริษัท โรงงานฟอกหนัง สินชัย จำกัด

Short Business Description / ประเภทธุรกิจ
ผลิตหนังหมูฟอกสำเร็จรูป
Business Phone Number / เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
+66 2709 6304
Business Fax / แฟกซ์
+66 2709 5064
Business Address / ที่อยู่
244 ม.6 ถ.สุขุมวิท กม.34 ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280