บริษัท โรงงานฟอกหนัง พี.เอส.พี. จำกัด

Short Business Description / ประเภทธุรกิจ
หนังเขียว/หนังวัว/หนังหมูฟอกสำเร็จรูป
Business Phone Number / เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
+66 2709 5528-9
Business Fax / แฟกซ์
+66 2709 5787
Business Address / ที่อยู่
403 ม.6 ถ.สุขุมวิท กม.34 ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280