บริษัท โรงงานฟอกหนังแสงชัย จำกัด

Short Business Description / ประเภทธุรกิจ
หนังเขียว/หนังวัว/หนังหมูฟอกสำเร็จรูป
Business Phone Number / เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
+ 66 2323 9270
Business Fax / แฟกซ์
+66 2323 9728
Business Address / ที่อยู่
919 ม.6 ถ.สุขุมวิท กม.34 ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280