บริษัท โรงงานฟอกหนังชัยยิ่งเจริญ จำกัด

Short Business Description / ประเภทธุรกิจ
หนังเขียว/หนังวัวฟอกสำเร็จรูป
Business Phone Number / เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
+ 66 2323 1437
Business Fax / แฟกซ์
+66 2323 1440
Business Address / ที่อยู่
223 ม.6 ถ.สุขุมวิท กม.34 ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280