บริษัท โรงงานฟอกหนังฉันทพัทธ์ จำกัด

Short Business Description / ประเภทธุรกิจ
หนังกระเป๋า / หนังรองเท้า / หนังฟอกสำเร็จ
Business Phone Number / เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
+669 9978 7944
Business Address / ที่อยู่
1307/1 ม.1 ถนนสุขุมวิท กม.30 ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280