บริษัท เอสซีอาร์อาร์ แทนเนอรี่ จำกัด

Short Business Description / ประเภทธุรกิจ
ผลิตหนังวัวฟอกสำเร็จรูป
Business Phone Number / เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
+66 2323 9235, +66 2323 1536
Business Fax / แฟกซ์
+66 2323 9368
Business Address / ที่อยู่
489 ม.6 ถ.สุขุมวิท กม.34 ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280