บริษัท ฮงหลีฮวดอุตสาหกรรมฟอกหนัง จำกัด

Short Business Description / ประเภทธุรกิจ
หนังเฟอร์นิเจอร์ / หนังหมูฟอกสำเร็จ
Business Phone Number / เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
+66 2387 2279
Business Fax / แฟกซ์
+66 2387 0848
Business Address / ที่อยู่
101 ถ.สุขุมวิท กม.30 ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280