บริษัท อุตสาหกรรมฟอกหนังเจริญสิน จำกัด

Short Business Description / ประเภทธุรกิจ
หนังเขียว/หนังวัวฟอกสำเร็จรูป
Business Phone Number / เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
+66 2323 9516
Business Fax / แฟกซ์
+66 2323 9431
Business Address / ที่อยู่
180 ม.6 ถ.สุขุมวิท กม.34 ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280