บริษัท อุตสาหกรรมฟอกหนัง ฮงหลีเฮง จำกัด

Short Business Description / ประเภทธุรกิจ
หนังเฟอร์นิเจอร์
Business Phone Number / เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
+66 2387-2279
Business Fax / แฟกซ์
+66 2387 0848
Business Address / ที่อยู่
184 ม.1 ถ.สุขุมวิท กม.30 ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280