กระทรวงอุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม
Business Website Address / เว็บไซต์
Business Phone Number / เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
+662 202 3000
Business Address / ที่อยู่
75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400