กระทรวงการต่างประเทศ

กระทรวงการต่างประเทศ
Business Website Address / เว็บไซต์
Business Phone Number / เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
+662 203 5000
Business Address / ที่อยู่
443 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
ZIP Code
10400