เทคโนโลยีฟอกหนัง

ปัจจุบัน เทคโนโลยีการฟอกหนังมีความทันสมัยมากขึ้น  รวมถึงการเลือกใช้เทคโนโลยีเพื่อให้ได้ผลผลิตมากขึ้น และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากขึ้นตามไปด้วย

ดังนั้น ได้มีการเล็งเห็นความสำคัญถึงความปลอดภัยของมนุษย์ จึงได้มีการพัฒนากรรมวิธีการฟอกแบบใหม่ ที่เรียกว่า Wet white ซึ่งเป็นการฟอกด้วยสารปราศจากโครเมี่ยมด้วยสารทดแทนชนิดอื่นๆเช่น Gluta-aldehyde ซึ่งเป็น Aldehyde ที่มีความปลอดภัยต่อมนุษย์ หรือ โลหะหนักน้อยกว่า เช่น อลูมิเนียม อีกทั้งยังให้คุณสมบัติใกล้เคียงกับหนังที่ผลิตโดยการฟอกด้วยโครเมี่ยม หนังที่ได้จะเป็นสีขาว เมื่อทำการย้อมสีจะทำให้ได้สีสันสด สวยงาม

นอกจากนี้ ยังมีเทคโนโลยีฟอกหนังที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม :

Eco-Friendly

BEAMHOUSE AND TANNING CHEMICALS

Eco-Friendly

BIOTECHNOLOGY FOR SUSTAINABLE PRODUCT DEVELOPMENT

Eco-Friendly

LIFE CYCLE ASSESSMENT (LCA) TO MEASURE THE IMPACT OF A PRODUCT ON THE ENVIRONMENT
IMG_5454

Recent Posts

วันที่ 6 สิงหาคม 2563
สิงหาคม 6, 2020

วันที่ 6 สิงหาคม 2563

17 มีนาคม 2563
กรกฎาคม 23, 2020

17 มีนาคม 2563

13 กรกฎาคม 2563
กรกฎาคม 14, 2020

13 กรกฎาคม 2563

16 พฤษภาคม 2563
พฤษภาคม 16, 2020

16 พฤษภาคม 2563