อุตสาหกรรมฟอกหนังไทยร่วมใจสู้ภัยโควิด-19

อุตสาหกรรมฟอกหนังไทยร่วมใจสู้ภัยโควิด-19

วันที่ 17 มิ.ย. 64 คุณพีระชัย ทินกรศรีสุภาพ กรรมการสมาคมฯ พร้อมคุณธนบัตร จิรายุวัฒนา รองเหรัญญิกสมาคมฯ ตัวแทนสมาคมอุตสาหกรรมฟอกหนังไทย และเขตประกอบการอุตสาหกรรมฟอกหนัง ก.ม. 34 และ ก.ม. 30 ร่วมมอบเงิน 50,000 บาท ให้โรงพยาบาลสมุทรปราการ เพื่อร่วมสบทบทุนกองทุนกู้ภัยโควิด-19 โดยมี นายแพทย์ปฏิวัติ วงศ์งาม รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลสมุทรปราการ เป็นผู้ให้เกียรติรับมอบในครั้งนี้