พิธีมอบโล่และเกียรติบัตรในงานสัมมนาเผยแพร่ผลการดำเนินงานโครงการ “การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ” ประจำปี 2563

พิธีมอบโล่และเกียรติบัตรในงานสัมมนาเผยแพร่ผลการดำเนินงานโครงการ "การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ" ประจำปี 2563

วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2563

นายพีรชัย ทินกรศรีสุภาพ กรรมการผู้จัดการเขตประกอบการอุตสาหกรรมฟอกหนัง ก.ม.34 เข้ารับโล่รางวัลเกียรติคุณ เพื่อการรับรองการเป็นเขตประกอบการอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จากนายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในงานสัมมนาเผยแพร่ผลการดำเนินงานโครงการ "พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ" ณ โรงแรม โกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน ห้องจตุรทิศ ชั้น 3 พระราม 9 กรุงเทพฯ

S__37363759
S__37363761
S__37363765
S__37363763
S__37363764