อบรมโครงการส่งเสริมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง

สมาคมอุตสาหกรรมฟอกหนังไทยร่วมกับสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย (อีคอนไทย) จัดอบรมโครงการส่งเสริมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง โดยผู้เข้าอบรมจะได้ทราบถึงสิทธิจากกองทุนเงินทดแทนเมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยจากการทำงาน