อบรมโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานประกันสังคมสู่ผู้ประกันตน

ภาพบรรยากาศงานอบรมโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานประกันสังคมสู่ผู้ประกันตน โดยสมาคมอุตสาหกรรมฟอกหนังไทย ร่วมกับสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย (อีคอนไทย) โดยมีคุณประพล จรรยาพาณิชย์ อุปนายกสมาคมฯ กล่าวเปิดงาน ณ ห้องประชุม สมาคมอุตสาหกรรมฟอกหนังไทย