บริษัท เขตประกอบการอุตสาหกรรมฟอกหนัง ก.ม.34 จำกัด เข้ารับใบประกาศนียบัตร "โครงการขยายผลการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์

บริษัท เขตประกอบการอุตสาหกรรมฟอกหนัง ก.ม.34 จำกัด เข้ารับใบประกาศนียบัตร "โครงการขยายผลการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรในภาคอุตสาหกรรม ระยะที่ 9" ในงาน ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน ปี 2563 จัดโดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)