29 สิงหาคม 2563

บริษัท เขตประกอบการอุตสาหกรรมฟอกหนัง กม.34 จำกัด ร่วมกับผู้ใหญ่ พิสิษฐ์ อุดมผลพัฒนพร ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 ทำการฉีดพ่นกำจัดยุงลาย บริเวณตลาด ภายในชุมชนฟอกหนัง กม.34 และดำเนินการแจกแผ่นพับให้ความรู้เรื่อง ไข้เลือดออกให้กับชุมชน