19 สิงหาคม 2563

บริษัท เขตประกอบการอุตสาหกรรมฟอกหนัง กม.34 จำกัด ดำเนินการจัดกิจกรรม CSR โครงการ จากเศษหนัง สู่ของแทนใจ TIZB34 โดยร่วมกับสถาบัน JAKAWA ที่ให้ความอนุเคราะห์สอนทำพวงกุญแจจากเศษหนัง เหลือใช้ให้นำกลับมาเป็นพวงกุญแจหนัง ที่เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ให้กับชุมชนฟอกหนัง กม.34 โดยมีตัวแทนอสม. ตัวแทนจากวิทยาลัยเทคนิค สมุทรปราการ และคนในชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้