17 มีนาคม 2563

วันที่ 17 มีนาคม 2563

กิจกรรมบรรยายและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การตรวจประเมินเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ณ ห้องประชุมสมาคมอุตสาหกรรมฟอกหนังไทย
IMG_1525
IMG_1530
IMG_1523
IMG_1531

Recent Posts

วันที่ 6 สิงหาคม 2563
สิงหาคม 6, 2020

วันที่ 6 สิงหาคม 2563

17 มีนาคม 2563
กรกฎาคม 23, 2020

17 มีนาคม 2563

13 กรกฎาคม 2563
กรกฎาคม 14, 2020

13 กรกฎาคม 2563

16 พฤษภาคม 2563
พฤษภาคม 16, 2020

16 พฤษภาคม 2563