งานแถลงข่าวโครงการเติมพลัง SMEs ไทย ก้าวไปด้วยกัน (SME D Services)

วันที่ 13 กรกฎาคม 2563

คุณสุวัชชัย วงษ์เจริญสิน ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมหนังและผลิตภัณฑ์หนัง, นายกสมาคมอุตสาหกรรมฟอกหนังไทย ได้เข้าร่วมงานแถลงข่าว โครงการเติมพลัง SMEs ไทย ก้าวไปด้วยกัน (SME D Services) ณ เทศบาลตําบลแพรกษา จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม, หอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ, สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ และเทศบาลตําบลแพรกษา พร้อมทั้งคุณปรานี คุรุเวฬกรณ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ, คุณสมบัติ ธนะชัยสุกิจ รองนายกสมาคมฯ, คุณพีรชัย ทินกรศรีสุภาพ กรรมการสมาคมฯและคุณ สุธรรม ศรีสันติสุข รองตรวจสอบบัญชี โดยมีคุณสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน
นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยในการเป็นประธานเปิดโครงการ “เติมพลัง SMEsไทย ก้าวไปด้วยกัน” ณ เทศบาลตำบลแพรกษา จังหวัดสมุทรปราการ ว่า รัฐบาล โดยการนำของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ห่วงใยและเล็งเห็นถึงปัญหาของผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 เนื่องจากเอสเอ็มอีเปรียบเสมือนฟันเฟืองที่สำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย จึงมอบหมายนโยบายให้ช่วยเหลือเอสเอ็มอีเร่งด่วน ด้วยการจัดสรรเงินทุนให้กระทรวงอุตสาหกรรมเป็นผู้ดำเนินการ ดังนั้น กระทรวงอุตสาหกรรม จึงสั่งการให้ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank ดำเนินโครงการ “เติมพลัง SMEsไทย ก้าวไปด้วยกัน” ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีจังหวัดสมุทรปราการและใกล้เคียงที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เข้าถึงสินเชื่อดอกเบี้ยพิเศษจาก ธพว. ได้สะดวกครบถ้วนในจุดเดียว เพื่อให้มีเงินทุนไปใช้หมุนเวียน เสริมสภาพคล่อง ฟื้นฟูธุรกิจ และส่งเสริมการจ้างงานในพื้นที่ นอกจากนั้น ยังเป็นการประชาสัมพันธ์ให้เอสเอ็มอีทั่วประเทศรับรู้ถึงบริการสินเชื่อดอกเบี้ยพิเศษจาก ธพว. เพื่อเข้ามาใช้บริการอย่างกว้างขวาง