บริษัท เขตประกอบการฯ กม.30 จัดกิจกรรมทำบุญแจกสิ่งของ เครื่องใช้ให้กับประชาชนในพื้นที่

วันที่ 16 พฤษภาคม 2563

บริษัท เขตประกอบการอุตสาหกรรมฟอกหนัง กม.30 จำกัด กองทุนศาลเจ้า สมาคมหนังสัตว์ และผู้ประกอบการในพื้นที่ ได้จัดกิจกรรมทำบุญแจกสิ่งของ เครื่องใช้ให้กับประชาชนในพื้นที่เขตประกอบการอุตสาหกรรมฟอกหนัง กม. 30
98186868_1993166997482687_6282315326046601216_o
96759358_1993167174149336_2767715047672119296_o
97147409_1993167097482677_8880440600738922496_o